سلام!

اولین پست ساله♡

فرصت خوبیه باهم خاطراتمونو مرور کنیم و خاطرات جدید بسازیم.

خیلی دوس دارم که شخصا اسامی بچه های اینجارو بگم و دعوتشون کنم که شروع کنیم اما خب ایام امتحاناته و زمان همگیمون بگیر نگیر داره‌ و به همین دلیل به خودتون واگذار میکنم.

شرکت کنین، خوشحال میشم.

هرچقدر هم بیشتر نوشتین ، مهیج تر و بهتر~


☆ توی کامنتای این پایین ، پست چالشتون رو لینک کنید که هم بخونم و هم دنبالتون کنم. ☆

☆ دوستاتون رو به چالش دعوت کنین ☆